Lista referenti

 

• Acad. Păun Ion Otiman, Membru titular al Academiei Române, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
• Acad. Ioan Munteanu., Membru de onoare al Academiei Române, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale

• Prof. univ. dr. Ioan Romoşan, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale
• Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru

• Prof. univ. dr. Horia Vermeşan

• Conf. univ. dr. Radu Prejbeanu

• Prof. univ. dr. Marcel Tolcea

• Prof. univ. dr. Suzana Fântânariu

• Conf. univ. dr. Marius Craina

• Prof. univ. dr. Doru Anastasiu

• Prof. univ. dr. Marius Teodorescu

• Conf. univ. dr. Rodica Jianu

• Conf. univ. dr. Horia Prundeanu

• Prof. univ. dr. ing. Alexandru Moisuc

• Prof. univ. dr. ing. Ştefan Kilyeni

• Prof. univ. dr. Lucian Negruţiu

• Prof. univ. dr. Stan Cotulbea

• Prof. univ. dr. Cornelia Vintilă

• Prof. univ. dr. ing. Ioan Vintilă, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

• Prof. univ. dr. Tiberiu Mircea • Prof. univ. dr. Cornel Haranguş

• Prof. univ. dr. arh. Teodor Octavian Gheorghiu

• Prof. univ. dr. ing. Horia Ciocârlie

• Prof. univ. dr. ing. Marius Biriescu

• Conf. univ. dr. Luminiţa Frenţiu